fbpx

หมายเลขงาน: PJ7

[การเงิน x ไอที] DX Solution โซลูชันไอทีสำหรับการติดต่อลูกค้า
บริษัทระบบรายใหญ่

Full time

เรากำลังพัฒนาโซลูชันธุรกิจที่รองรับการติดต่อกับลูกค้าของสถาบันการเงินในรูปแบบ Digital Transformation (DX) เช่น การสนับสนุนการขาย/การจัดการลูกค้า (SFA/CRM) เว็บไซต์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ และระบบการตลาดอัตโนมัติ ซึ่งเราจะดูแลการติดต่อกับลูกค้าผ่านโซลูชัน DX ของเรา

ทั้งนี้เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ให้กับสถาบันการเงิน ที่ท่านจะไม่เพียงแต่ได้รับการนำเสนอโซลูชันที่เรามีอยู่เท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการวางแผนโซลูชันที่ไม่เหมือนใคร และใช้โซลูชันการทำงานร่วมกันกับผู้ขายทั้งในและต่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็ผสมผสานจุดแข็งและคุณค่าของ ISID เข้าด้วยกัน

โปรแกรมที่ใช้

Salesforce, Microsoft, AWS, Google, โซลูชัน AI และโซลูชันภายในองค์กร ฯลฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ที่มีประสบการณ์และทักษะดังต่อไปนี้
*โซลูชันไอทีสำหรับการติดต่อลูกค้า (Solution DX) หมายถึง การสนับสนุนการขาย (SFA), การจัดการลูกค้า (CRM), การปรับปรุงแก้ไขประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า CX, การปรับปรุงแก้ไขการจัดการศูนย์คอนแท็คเซ็นเตอร์, เว็บไซต์, ระบบการตลาดอัตโนมัติ (MA) และแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า (CDP) เป็นต้น

ระดับภาษาญี่ปุ่น

ระดับ N2 ขั้นต่ำ หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าระดับ JLPT N2

เงินเดือนรายเดือน

280,000 เยน ถึง 600,000 เยน

สวัสดิการ

*ข้อบังคับบริษัทบังคับใช้กับการชำระค่าเบี้ยเลี้ยง

สถานที่ทำงาน

โตเกียว

ติดต่อเรา

+66-(0)61-395-0713

thai@passion-jpn.com

รับสมัครชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่น !